WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| wago | Om oss | wago | Om oss

WAGO Sverige AB

WAGO Sverige AB

WAGO Sverige startade 2005 som en egen filial till det tyskägda moderbolaget WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG. Långt innan dess har WAGO varit känt på den svenska marknaden genom agenturbolag.
WAGO Sverige AB har kontor i Bromma samt säljkontor i Umeå, Kalmar och Göteborg. Totalt är vi 18 medarbetare inkluderat VD, produktspecialister, teknisk support, säljare, marknads- och säljkoordinatorer.

WAGO är representerat i alla delar av den industrialiserade världen och engagerar omkring 7000 medarbetare.

WAGO är marknadsledande inom den skruvlösa anslutningstekniken baserat på fjäderteknologi och är dessutom bland dom ledande tillverkarna inom installationsmaterial och styrsystem.

Verksamhetens breda produktsortiment sträcker sig över radplint, kretskortsplint, jackbara don till installationsmaterial, I/O-bussystem och interfaceelektronik.

Utöver marknadsföring av våra många produkter i Sverige tillhandahåller vi även support och utbildning för våra kunder.

Läs mer om WAGO-koncernen här

  se
  Dokumentet kunde inte läggas till i listan med bokmärken
  Artikeln har lagts till i listan med bokmärken
  Sidan har lagts till i listan med bokmärken
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Dokumentet har lagts till i listan med bokmärken